Очакван срок на въвеждане на сградата в експлоатация април 2019

image description

CLASSIX A-CLASS

07.11.2018
image description

CLASSIX A-CLASS

07.11.2018
image description

CLASSIX A-CLASS

07.11.2018
image description

CLASSIX A-CLASS

27.09.2018
image description

CLASSIX A-CLASS

27.09.2018
image description

CLASSIX A-CLASS

27.09.2018
image description

CLASSIX A-CLASS

27.09.2018
image description

CLASSIX A-CLASS

20.07.2018
image description

CLASSIX A-CLASS

20.07.2018
image description

CLASSIX A-CLASS

06.06.2018
image description

CLASSIX A-CLASS

06.06.2018
image description

CLASSIX A-CLASS

06.06.2018
image description

CLASSIX A-CLASS

06.06.2018
image description

CLASSIX A-CLASS

30.04.2018
image description

CLASSIX A-CLASS

30.04.2018
image description

CLASSIX A-CLASS

12.04.2018
image description

CLASSIX A-CLASS

21.03.2018
image description

CLASSIX A-CLASS

21.03.2018
image description

CLASSIX A-CLASS

21.03.2018
image description

CLASSIX A-CLASS

21.02.2018
image description

CLASSIX A-CLASS

21.02.2018
image description

CLASSIX A-CLASS

21.02.2018
image description

CLASSIX A-CLASS

11.01.2018
image description

CLASSIX A-CLASS

23.12.2017
loader